Lavere arbeidsledighet framover

Den målte arbeidsledigheten i Norge har vært lav sammenlignet med andre europeiske land, særlig fra midten av 1990-tallet og framover. Etter at den petroleumsrelaterte delen av næringslivet fikk erfare kraftig fall i etterspørselen etter sine produkter og tjenester, har imidlertid ledighetsprosenten økt i Norge.

Moderne økonomier er avhengig av bred vekst i BNP for å oppnå stabil ledighet, og sterk vekst for å redusere arbeidsledigheten fra et høyt nivå.  Et tidligere innlegg på Normetrics tok for seg utsiktene til sterkere vekst i BNP i 2017 og videre utover, og viste nye prognoser fra NAM (Norwegian Aggregate Model) for BNP i Fastlands Norge.

I dette innlegget ser vi på prognosen for arbeidsledigheten, i lys av nye tall fra NAV (2. juni 2017).

Normetrics