Rapport 1/2019 fra Normetrics

Rapport 1/2019:  Lønnsprognoser for kommunene og landet, 2019-2023

Den økonometriske modellen Norwegian Aggregate Model (NAM) er blitt benyttet til å framskrive lønnsveksten i kommunesektoren.  For 2019 blir lønnsveksten i kommunene anslått til 3,0 prosent.  Prognosen for lønnsveksten er stabil og etterhvert synkende utover i perioden, samtidig som konjunkturene for Fastlands-Norge endres fra høykonjunktur til en periode med svakere vekst i den økonomiske aktiviteten.

Rapport 1/2019 fra Normetrics

Normetrics