Rapport 2/2018 fra Normetrics

Rapport 2/2018 Økonometriske prognoser for makroøkonomiske pensjonsforutsetninger 2018-2035.

Den økonometriske modellen Norwegian Aggregate Model (NAM) benyttes til å framskrive variabler i makroøkonomiske pensjonsforutsetninger for perioden 2018-2035.  Femårsrenta har økt noe i 2018, men er fremdeles svært lav. Renta øker jevnt utover i prognoseperioden. Både stigende rente internasjonalt og høyere pengepolitisk styringsrente i Norge, bidrar til økningen i femårsrenta.  Lønnsveksten tar seg også opp i prognoseperioden, men kommer ikke opp mot 4 prosent i denne framskrivningen. Likevel blir nettorenten positiv fra og med 2025 i prognosebanen.

Rapport 2/2018 fra Normetrics

Normetrics