Boligpris- og renteusikkerhet

Norges Banks styringsrente påvirker det pengepolitiske målet, som er prognosen for kjerneinflasjonen, gjennom flere kanaler. Styringsrenta er derfor ikke et spesielt presist virkemiddel. Noen av virkningene av endringer i Norges Banks rente tar veien om boligmarkedet. Figuren viser årlig prosentvis boligprisvekst i en NAM prognose som er basert på renteutviklingen i Norges Banks rentebane fra mars 2017 (de blå viftene indikerer usikkerhetsintervaller på 30, 60 og 90 prosent).   Boligprisveksten faller markert i denne prognosen.  Det publiseres en ny, muligens høyere, rentebane 22. juni 2017.   Et spørsmål som tas opp i dette innlegget er om en økning av rentenivået kan komme til å påvirke boligprisene negativt.

Normetrics