Rapport 2/2019 fra Normetrics

Rapport 2/2019 Økonometriske prognoser for makroøkonomiske pensjonsforutsetninger 2019-2035.

Den økonometriske modellen Norwegian Aggregate Model (NAM) benyttes til å framskrive variabler i makro-økonomiske pensjonsforutsetninger for perioden 2019-2035. Lønnsveksten varierer noe i den første delen av prognoseperioden, men stiger til 3,7 prosent på slutten av perioden. Banen for femårsrenta er først flat, og ligger på et lavt nivå. Utover i perioden viser prognosen imidlertid en økende rente, som ender på rett under 4 prosent i 2035.  

Rapport 2/2019

Normetrics