Rapport 1/2017 fra Normetrics

Rapport 1/2017 Lønnsprognoser for kommunene og landet, 2017-2021.

I denne rapporten benyttes NAM (Norwegian Aggregate Model ) til å framskrive lønnsveksten i kommunesektoren.  Lønnsveksten i 2017 blir anslått til 2,4 prosent. Lønnsveksten stiger gradvis i løpet av prognoseperioden. I 2021 er modellprognosen 3,2 prosent lønnsvekst for kommunene.

Prognosene i rapporten bygger på informasjon som var tilgjengelig i mars 2017, og er skrevet på oppdrag av KLP (Kommunal Landspensjonskasse). Redaksjonen ble avsluttet 4. april 2017.

Rapport 1/2017 Normetrics

Normetrics