NAM-Norwegian Aggregate Model

NAM er en økonometrisk modell som gir prognoser for de viktigste makro­økonomiske størrelsene i norsk økonomi. NAM er en operativ model som oppdateres fire ganger i året.

NAM begynte som et anvendt økonometrisk og metodologisk forskningsprosjekt, av Gunnar Bårdsen (NTNU) og Ragnar Nymoen (Universitetet i Oslo). De første versjonene av NAM ble derfor dokumentert i internasjonale tidsskriftsartikler, og som kapitler i fagbøker.

Etter hvert som de operative sidene ved NAM prosjektet ble viktigere, har dokumentasjonen blitt utvidet og blir nå oppdatert flere ganger i året.

Her er lenken til NAM dokumentasjonen, den er fra august 2023 og erstatter tidligere versjoner.

I løpet av de siste årene har NAM blitt tatt i bruk av Finanstilsynet, NHO og LO. KLP (Kommunal Landspensjonskasse) har benyttet seg av NAM prognoser i sine framskrivninger av forutsetninger for pensjonsforpliktelser.

Spørsmål om NAM?  Send mail til ragnar.nymoen@normetrics.no, eller ring 97 97 02 48

Til Normetrics Home

Normetrics