Godt varslet oppgang på gang?

Analyser og indikatorer viser nå tegn på sterkere vekst BNP i Fastlands-Norge. Dette viser spørreundersøkelser og bred lesning norske avisers dekning av finansmarkeder og næringsliv. Oppgangen er har vært varslet i prognoser fra SSB og Norges Bank, helt tilbake til høsten 2016. Nylig publiserte SSB nasjonalregnskapstall for det førte kvartal 2017, som viste en markert oppgang. Tallene er påvirket av den sende påsken i år, og dermed ikke så lett tolke, men beregninger ved hjelp av NAM viser likevel at 2017 kan bli et det første året på den stund der veksten i BNP i Fastlands-Norge kommer opp mot 2 prosent. Modellberegningene viser også at oppgangen ikke blir helt kortvarig.

Les innlegget her:Varslet oppsving.

 

Normetrics