Rapport 1/2018 fra Normetrics

Rapport 1/2018 Lønnsprognoser for kommunene og landet, 2018-2021.

I denne rapporten benyttes NAM (Norwegian Aggregate Model ) til å framskrive lønnsveksten i kommunesektoren.  Lønnsveksten i 2018 blir anslått til 2,7 prosent. Lønnsveksten stiger gradvis i løpet av prognoseperioden. I 2022 er modellprognosen 3,9 prosent lønnsvekst for kommunene.

Rapporten wr skrevet på oppdrag av KLP (Kommunal Landspensjonskasse). Redaksjonen ble avsluttet 19. mars 2018.

Rapport 1/2018

Normetrics