Rapport 2/2017 fra Normetrics

Rapport 2/2017 Økonometriske prognoser for makroøkonomiske pensjonsforutsetninger 2017-2035.

Den økonometriske modellen Norwegian Aggregate Model (NAM) benyttes til å framskrive variabler i makroøkonomiske pensjonsforutsetninger for perioden 2016-2035. Lønnsveksten ved starten av prognoseperioden er historisk lav. Renten er også svært lav, og nettorenten er derfor negativ, slik den har vært i flere år.  I begynnelsen av prognoseperioden vokser lønnsveksten raskere en rentenivået, slik at nettorenta blir enda mer negativ enn den er i dag. Dette forandrer seg utover i prognose-perioden. Fra og med 2025 er nettorenten igjen positiv i denne prognosebanen.

Rapport 2/2017 fra Normetrics

Normetrics