Rapporter/Reports

Rapport 1/2018:  Lønnsprognoser for kommunene og landet, 2018-2022

Den økonometriske modellen Norwegian Aggregate Model (NAM) er benyttet til å framskrive lønnsveksten i kommunesektoren.  Lønnsveksten i 2018 blir anslått til 2,7 prosent.  Lønnsveksten stiger gradvis i løpet av prognoseperioden. I 2022 er modellprognosen 3,9 prosent lønnsvekst for kommunene.

Rapport 1-2018 fra Normetrics

Rapport 2/2017 Økonometriske prognoser for makroøkonomiske pensjonsforutsetninger 2017-2035.

Den økonometriske modellen Norwegian Aggregate Model (NAM) benyttes til å framskrive variabler i makroøkonomiske pensjonsforutsetninger for perioden 2016-2035. Lønnsveksten ved starten av prognoseperioden er historisk lav. Renten er også svært lav, og nettorenten er derfor negativ, slik den har vært i flere år.  I begynnelsen av prognoseperioden vokser lønnsveksten raskere en rentenivået, slik at nettorenta blir enda mer negativ enn den er i dag. Dette forandrer seg utover i prognose-perioden. Fra og med 2025 er nettorenten igjen positiv i denne prognosebanen.

Rapport 2/2017 fra Normetrics

Rapport 1/2017:  Lønnsprognoser for kommunene og landet, 2017-2021

Den økonometriske modellen Norwegian Aggregate Model (NAM) er benyttet til å framskrive lønnsveksten i kommunesektoren.  Lønnsveksten i 2017 blir anslått til 2,4 prosent.  Lønnsveksten stiger gradvis i løpet av prognoseperioden. I 2021 er modellprognosen 3,2 prosent lønnsvekst for kommunene.

Rapport 1/2017.  Modellbaserte prognoser for kommunelønn mars 2017