“Alle veit jo det” Makroøkonomisk doxa om Phillipskurven.

Nyere forskning viser at historien om Phillipskurven, og om inflasjonsdrivende politikk på 1960- og 1970-tallet, kanskje heller representerer en myte enn reell faghistorie. Dette er et tema som er har en viss aktualitet i forbindelse med debatten om makroøkonomiske modeller i SSB og i Finansdepartementet, og sågar for noen viktige premisser for ny sentralbanklov.

Lenke til Aktuell kommentar i Samfunnsøkonomen:  “Alle veit jo det”. Mytespinn om Phillipskurven